Aktuality


Stránkové dni sú v utorok a v štvrtok od 12:00 do 16:00 hodiny na základe telefonického dohovoru.

Správa bytov a domov s.r.o.
Jesenná 3239/11
058 01 Poprad

Tel: 0905 579 601
www.spravabytov-chmurova.sk