Mgr. Oľga Chmurová - Správa bytov a domov


Firma poskytuje služby od roku 2006 v oblasti výkonu správy spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Snahou našej firmy je vykonávať správu bytov na vysokej kvalitatívnej úrovni a tým zabezpečiť bezporuchový chod SVBaNP.

Cieľom služby je uspokojovanie potrieb zákazníka kvalitnými vykonávanými službami pri optimalizácii nákladov vynaložených na prevádzku a údržbu.

Správa bytov a domov s.r.o.
so sídlom Jesenná 3239/11
058 01 Poprad
IČO: 48 006 319
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
odd. Sro, vložka č. 31131/P